THỜI HẠN SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy hay bình cứu hỏa đều có hạn sử dụng theo quy định, điều này bạn đã biết chưa? Hẳn có rất nhiều người mua bình chữa cháy nhưng lại không hề quan tâm đến điều này. Vậy làm sao để biết thời hạn sử dụng bình chữa cháy là bao lâu? Đọc ngay bài viết này nếu bạn muốn biết đáp án chính xác của câu trả lời trên. Dù là bình chữa cháy dạng gì, tất cả các bình chữa cháy đều có hạn sử dụng…

Xem Thêm