6 NGUYÊN NHÂN GÂY HỎNG MŨI KHOAN

Nếu mũi khoan bạn sử dụng thuộc dạng chất lượng kém thì việc xảy ra hư hỏng hoặc gãy mũi khoan không có gì quá lạ. Nhưng nếu bạn đã mua mũi thuộc dạng đắc tiền và hàng chất lượng cao những vẫn bị hỏng thì bạn nên xem lại cách sử dụng của mình. Có thể do sự sơ xuất khi sử dụng hoặc vận hành sai quy cách sẽ làm cho mũi khoan nhanh hỏng. Kiểm tra thử xem bạn đã phạm phải bao nhiêu nguyên nhân dưới…

Xem Thêm