CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

Bê tông có vai trò vô cùng quan trọng quyết định chất lượng của cả công trình. Trong đó, cường độ bê tông là giá trị đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông. Vậy cường độ bê tông thường chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào trong khi xây dựng? 1. Cường độ bê tông là gì? Cường độ bê tông có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng thông thường, việc đánh giá cường độ bê tông sẽ được hiểu là thông qua mác bê tông hay…

Xem Thêm