ĐỘ BỀN GIÀY BẢO HỘ ẢNH HƯỞNG BỞI NHÂN TỐ NÀO?

Đôi giày bảo hộ nào đều cũng có độ bền nhất định riêng, nhưng sử dụng như thế nào để giày có thể đạt được độ bền cao nhất lại khác? Để làm được điều này trước hết bạn cần nắm rõ được những nhân tố có thể ảnh hưởng đến độ bền giày bảo hộ. Khi đã nắm rõ về những nhân tố này, bạn sẽ biết cách bảo dưỡng giày như thế nào để dùng được lâu? 1. Nước, nhân tố hàng đầu ảnh hưởng độ bền giày…

Xem Thêm