GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG CÔNG TÁC KÊ CỐT THÉP KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Trong công trình xây dựng việc bố trí cốt thép ảnh hưởng nhiều đến kết cấu chịu lực của bê tông sau khi hoàn thiện. Do đó, một công tác rất quan trọng trước khi đổ bê tông cần được lưu ý đó là kê cốt thép. Với những giải pháp hữu hiệu trong bài viết sau sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bạn trong công tác kê cốt thép khi đổ bê tông. Việc kê thép đúng cách giúp cho cốt thép đảm bảo được lớp bê tông bảo…

Xem Thêm