Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TMT HOME MART. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website tmtmart.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

A/ Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, chăm sóc khách hàng và hậu mãi.

B/ Phạm vi sử dụng thông tin:

– Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và TMT Home Mart.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng.

– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại TMT Home Mart.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

C/ Thời gian lưu trữ thông tin:

– Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

– Tuy nhiên lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TMT HOME MART quản lý và lưu hành nội bộ.

D/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

– Ban quản trị.

– Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

– Công ty nghiên cứu thị trường.

– Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

E/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TMT HOME MART

+ Địa chỉ đăng kí kinh doanh: V12B Hương Giang, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Điện thoại văn phòng: (028) 6656 8555

+ Email: support@tmtmart.vn

F/ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

– Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website tmtmart.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

– Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TMT Home Mart sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 . Qua email: support@tmtmart.vn

 . Qua điện thoại: (028) 6656 8555

G/ Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email support@tmtmart.vn hoặc gọi điện thoại tới số (028) 6656 8555 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Comments

comments

Cùng chuyên mục

Leave a Comment