XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA “SƠN XANH” Ở VIỆT NAM

Giữa tình trạng ô nhiễm môi trường bởi hóa chất hiện nay, người tiêu dùng Việt đã quan tâm nhiều hơn đến khái niệm “Công trình xanh”, trong đó các sản phẩm sơn an toàn được sử dụng cho nhà cửa đang trở thành xu hướng tất yếu, trở thành cơ hội cho các nhà sản xuất sơn thân thiện với môi trường đẩy mạnh phát triển. Những nguy hiểm bệnh tật từ sơn nước Sơn là sản phẩm hoàn thiện quan trọng, vì thế các tính năng về thẩm…

Xem Thêm