Địa điểm phân phối các dòng sản phẩm cung ứng cho xây dựng, dụng cụ cầm tay, bảo hộ lao động của những thương hiệu hàng đầu trên thế giới như STANLEY, SATA, BOSCH, TOLSEN, MAKTEC,..v.v.
Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ : 0909 787525 – ‎0942417417

Giá bán lẻ: 121.000 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 22.500 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 26.000 Đ Giá bán lẻ: 35.000 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 522.000 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 320.000 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 102.000 Đ

Bosch

Giá bán lẻ: 132.000 Đ

Bosch

Giá bán lẻ: 341.000 Đ

Tolsen

Giá bán lẻ: 352.000 Đ

Bosch

Giá bán lẻ: 164.000 Đ

Tolsen